Atpakaļ

Raivis Bičevskis

Filozofs, LU profesors

Prof. Raivis Bičevskis ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Fillozofijas un ētikas nodaļas vadītājs, LU FSI vadošais pētnieks un Latvijas Zinātnes padomes eksperts.
Zinātniskās intereses: vācu filozofija no vēlīnajiem viduslaikiem līdz mūsdienām, vācu un Baltijas intelektuālo tradīciju saikne, J. G. Hāmaņa, J. G. Herdera, M. Heidegera un
L. Klāgesa filozofija, fenomenoloģija, hermeneitika, ideju un intelektuālā vēsture, humanitāro zinātņu filozofiskās problēmas, pieredzes teorijas, filozofiskā antropoloģija.
Raivis Bičevskis
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri