Atpakaļ

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Darbības mērķis

nodrošināt e-pārvaldes attīstību, izmantojot mūsdienīgus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus
veicināt reģionālās attīstības ilgtspēju, īstenojot dažādu finanšu instrumentu aktivitātes un veicot analītisko darbu
Vērtības

VRAA pamatvērtība ir cilvēki – gan klienti, gan darbinieki. VRAA savā darbībā balstās uz šādām vērtībām:

godprātīga un profesionāla darbība
uz klientu orientēta pieeja
objektivitāte lēmumu pieņemšanas procesā
mērķtiecīgs un efektīvs finanšu resursu izlietojums

Pasākumi

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri