Atpakaļ

Biedrība “Publisko tiesību institūts”

izveidots 2000. gadā kā atklāts sabiedriskais fonds, 2005. gadā pārreģistrēts kā biedrība. Dibinātāji: Ineta Ziemele, Egils Levits, Daiga Rezevska, Arvīds Dravnieks un 2011. gadā pievienojies Lauris Liepa. Kā neformāla kopa biedrība faktiski darbojas kopš 1995. gada (pazīstama ar nosaukumu Dišlera biedrība), regulāri pulcējoties, lai apspriestu aktuālus valststiesību jautājumus.
Publisko tiesību institūta uzdevumi:

eiropeiskas tiesībpolitikas atbalstīšana;

sabiedrības juridiskā izglītošana publisko tiesību nozarē;

juridiskās domas veidošana atbilstoši konstitucionālās demokrātijas principiem.

Publisko tiesību institūta mērķis ir publisko tiesību zinātnes attīstības veicināšana.
Biedrība “Publisko tiesību institūts”
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri