Atpakaļ

Publisko tiesību institūts

Kā neformāla kopa darbojamies kopš Satversmes spēkā stāšanās ar nosaukumu Dišlera biedrība, regulāri apspriežam aktuālus valststiesību jautājumus.

Rīkojam konstitucionālās tiesībpolitikas seminārus, prātvētras, vasaras skolas. Nelaižam garām nevienu LAMPU. Eseju konkursi skolēniem un studentiem. Simtiem Juridiskas sarunas sarunas izglītības iestādēs. Kopš kovid sākumā tiešraidē Facebook.com

Publisko tiesību institūta uzdevumi:
eiropeiskas tiesībpolitikas atbalstīšana;
sabiedrības juridiskā izglītošana publisko tiesību nozarē;
juridiskās domas veidošana atbilstoši konstitucionālās demokrātijas principiem.

Paši sevi nereklamējam. Priecājamies ja mūs citē :)
Publisko tiesību institūts
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri