Atpakaļ

Āris Ādlers

Alianses Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai prezidents, vietu attīstības profesionālis

Savu veikumu balsta precīzās Rīgas Tehniskajā universitātē gūtajās IT, finanšu un būvniecības jomās iegūtajās akadēmiskajās zināšanās sinerģijā ar iedzīvotāju potenciāla atraisīšanu caur līdzdalību un pilsonisko iniciatīvu stiprināšanu. Jau 14 gadus Āris ir iesaistīts LEADER pieejas attīstībā un praktiski koordinē sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu esot Latvijas Lauku foruma padomē, kā arī vada Vietējo Rīcības grupu "Jūras Zeme". Šobrīd ir arī prezidents starptautiskā attīstības organizācijā PREPARE Network, kas apvieno 20 pilsoniskās sabiedrības sadarbības tīklus no 16 Eiropas valstīm un ir valdes loceklis Eiropas Vietējās attīstības informācijas sniedzēju asociācijā.

Ar praktiskiem līdzdalības jautājumiem valsts līmenī darbojas kā NVO un MK memoranda padomes loceklis, tāpat arī tiek pieaicināts kā līdzdalības un teritoriju attīstības eksperts Vietēja un Starptautiska līmeņa projektos.

Pasākumi

Āris Ādlers
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri