Atpakaļ

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam 132 projektu mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas teritorija ir Kurzeme, Zemgale, Latgale Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā.
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri