Ingus Zitmanis

Ingus Zitmanis

Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs

Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), kas īsteno valsts un Eiropas Savienības investīciju un attīstības programmas, projektus un starptautiskās sadarbības iniciatīvas izglītības, zinātnes un inovāciju jomā, vada vērienīgu pieaugušo izglītības projektu jeb mācības pieaugušajiem, kurā strādājošie var pārkvalificēties vai apgūt jaunas prasmes, izmantojot ES fondu un valsts finansiālu atbalstu. Līdz šim mācībās iesaistīti jau 17 tūkstoši iedzīvotāju un izglītošanos pabeiguši vairāk nekā 12 tūkstoši pieaugušo.