Atpakaļ

Inga Kola

AS “Latvenergo” personāla vadības direktore

Darbs ar cilvēkiem bijusi Ingas Kolas ikdiena kopš pirmās darba dienas. Viņa ir pārliecinājusies, ka ikvienam cilvēkam ir savi ētiskie principi un vērtības, kurus lielā mērā nevar mainīt. “Ētika mūs izaicina, lielā mērā tā ir netverama - ar likuma pantiem to neiegrožos. Mani pārdomu jautājumi pēdējos gados par šo tematu ir - kāpēc mainījusies attieksme pret klasiskajiem ētikas principiem? Kāpēc par šo jārunā 21. gadsimtā vairāk un biežāk - vai to ietekmē globalizācija un milzīgās iespējas izzināt, tvert pasauli citādi kā līdz šim? Kāpēc mums nepietiek ar desmit baušļiem, kas būtībā ir visu ētikas kodeksu pamatā? Un kā tad vienoties, iegūt līdzīgu vērtību skalu darba devējam ar darbinieku?”

Pasākumi

Inga Kola
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri