Arvīds Dravnieks

Arvīds Dravnieks

jurists – valststiesībnieks

Valsts dakteris – diagnoze, terapija, rehabilitācija. Specializācija – vēlēšanas, valsts pārvalde, administratīvais process. Docējis juristiem un politologiem Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Valsts administrācijas skolas pasniedzējs. Vaļasprieks: stādīt dārzu mazbērniem un rīkot juridiskas sarunas. Sabiedrību satur tikumi, ne likumi.