Pierre Dondamine

Pierre Dondamine

Zero waste Europe atbildīgs par atkritumu politiku

Pēdējos gados Pjērs pievērsies vides aizsardzībai. Iegūta izglītība politikas zinātnēs un ilgtspējīgā attīstībā. Tā kā Pjērs ir dzimis Atlantijas okeāna piekrastē, viņam ir īpaša saikne ar dabu un izmanto ikvienu izdevību, lai atbaltītu pozitīvas ekoloģiskās pārmaiņas. Šobrīd strādā pie jautājumiem, lai Eiropas līmenī tiktu ieviesta bezatkritumu pieeja sabiedrībā, bet uzskata, ka ir arī jāstiprina aktvitātes vietējā līmenī.