RTU Doktorantūras skola

RTU Doktorantūras skola

Jau astoņus gadus Rīgas Tehniskajā universitātē atbalstu jaunajiem pētniekiem sniedz Doktorantūras skola. Doktorantūras skolas galvenie uzdevumi ir veicināt doktorantu profesionālo pilnveidi, pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošanu, starpdisciplināras un starpinstitucionālas sadarbības veidošanos jauno pētnieku vidū, kā arī studentu iesaisti zinātnē un studiju turpināšanu doktorantūrā. Lai to īstenotu Doktorantūras skola organizē dažāda veida pasākumus, konsultē un informē doktorantus par dažādām atbalsta iespējām, izvērtē esošo pētniecības vidi un sniedz ieteikumus tās uzlabošanai.