Zane Oliņa

Zane Oliņa

Skola2030 | Mācību satura ieviešanas vadītāja

Zinātņu doktore, mācību un mācīšanās konsultante, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja