Radošā apvienība “Colorize”

Radošā apvienība “Colorize”

"Colorize" ir nevalstiskā organizācija, kas vieno jauniešus ar un bez invaliditātes kopīgās mākslas aktivitātēs. Radošās apvienības "Colorize" mērķis ir cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā caur mākslu.