Rīgas Hanzas vidusskola

Rīgas Hanzas vidusskola

Rīgas Hanzas vidusskola dibināta 1993.gadā, un tajā pašlaik strādā 84 skolotāji un mācās 1014 audzēkņi. Skolas direktors - Valdis Lapiņš.
Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.