SIA "Excolo Latvia"

SIA "Excolo Latvia"

SIA "Excolo Latvia" ir uzņēmums, kas īsteno sociālekonomiskos pētījumus un projektus tādās jomās kā izglītība, jaunatne, kultūra un radošās industrijas, reģionālā attīstība u.c., sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm.