Atpakaļ

Biedrība “Latvijas nākotnes forums”

Biedrības “Latvijas nākotnes forums” mērķis ir sekmēt Latvijas veidošanos par gudru, bagātu, atvērtu, mūsdienīgu un attīstītu valsti, kas balstās uz labēji liberālām vērtībām. Veicināt Latvijas tālāku integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī sadarbībā ar citām organizācijām, veicināt cilvēktiesību aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības aktivitāti, tirgus ekonomikas attīstību, individuālās brīvības un atbildību, kā svarīgākās vērtības demokrātiskā sabiedrībā.
Kopš dibināšanas brīža (2012. gada), piedaloties uzņēmējiem un nozaru ekspertiem, biedrībā notiek intensīvas diskusijas par Latvijas attīstību, aptverot ekonomikas, izglītības un zinātnes, tieslietu, valsts pārvaldes un citas nozīmīgas jomas. Padziļināti esam analizējuši nepieciešamās pārmaiņas Latvijas nodokļu politikā, augstākās izglītības jomā, enerģētikā, mežsaimniecības politikā, veselības aprūpē u.c. nozarēs.
Biedrība “Latvijas nākotnes forums”
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri