Jānis Ozols

Jānis Ozols

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta pārstāvis

Beidzis maģistrantūras studijas politikas zinātnē Latvijas Universitātē, padziļināti pētot lēmumu pieņemšanas procesus nacionālajās un starptautiskajās institūcijās. Visa profesionālā darbība pēc akadēmisko gaitu beigšanas veltīta darbam Finanšu ministrijā, kur darba pienākumi ir bijuši saistīti ar rīcībpolitiku ietekmes un efektivitātes izvērtēšanu, kā arī stratēģisko plānošanu un uz rezultātiem balstītas pieejas iestrādi ES fondu plānošanas dokumentos. Pašreizējās darba gaitas saistītas ar Latvijas interešu aizstāvību un nacionālo nostāju koordinēšanu Eiropas Savienības fondu jautājumos, t.sk. jautājumos, kas saistīti ar sarunām par nākošo ES daudzgadu budžetu.