Iveta Jermolājeva

Iveta Jermolājeva

Apbalvojuma “Laiks Ziedonim” 2018. gada laureāte nominācijā bērni un jaunieši “Rabarbers”, mākslas terapeite, jaunatnes lietu speciāliste.

Visas četras Ivetas Jermolājevas profesijas ir vērstas uz došanu - strādājot kā mākslas terapeitam un sociālajam pedagogam ar cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās, strādājot kā supervīzoram ar speciālistiem, kuriem nepieciešams atbalsts, bet visvairāk – esot par jaunatnes lietu speciālistu – tas ir dzīves veids ar nenormētu darba laiku.