Jānis Grēviņš

Jānis Grēviņš

Rīgas Biznesa skolas direktors

Mūsdienu pasaulei paliekot tehnoloģiski integrētākai, tajā pašā laika ģeopolitiski sadrumstalotākai un sociāli nevienlīdzīgākai, rodas divi galvenie jautājumi:1) Kādas īpašības/zināšanas nodrošina cilvēkam veiksmīgu attīstību? 2) Kādas cilvēku īpašības/zināšanas ir nepieciešamas Latvijas sabiedrībai, lai sabiedrība veiksmīgi attīstītos? Šo jautājumu apspriešanā zināšanu un pieredzes plašums (inteliģence) un analīzes dziļums ir galvenie faktori. Vai šos faktorus var attīstīt un mērīt ar "vecajiem līdzekļiem" vai tomēr vajag jaunus...... TĀDS IR JAUTĀJUMS!