Iļja Marija Boļšakovs

Iļja Marija Boļšakovs

Neērto tēmu referātu maratona dalībnieks

Temats: “Kāpēc bezjēdzīgi lūgt Dievu, lūgšana un Dieva griba”.
Tradicionāla lūgšanas izpratne kristietībā + tradicionāla Dieva izpratne kristietībā = lūgšana ir bezjēdzīga.
Statuss: Nešķirama katoliska laulība.