Dagnis Straubergs

Dagnis Straubergs

arhitekts, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs