Banku augstskola

Banku augstskola

Banku augstskola – uzticams un starptautiski atzīts partneris personības izaugsmei. Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Mūsu augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli.