Jānis Meļņikovs

Jānis Meļņikovs

Jezuītu priesteris, garīgais līdzgaitnieks, sociālantropologs, lektors

Antuans de Sant Ekziperī ir teicis, patiesi mēs redzam tikai ar savas sirds acīm. Cenšos dzīvot jēgpilnu un piepildītu dzīvi, un visās lietās un vietās saskatīt un meklēt to (jēgpilnumu un piepildītību), skatīties ar sirds acīm. Kā cilvēkam, kas apņēmies dzīvot celibāta dzīvesveidu, sekss un tehnoloģija var šķist svešas tēmas. Bet dzīvojot sabiedrībā, kas aizvien tehnoloģizējas un seksualizējas, arī garīgajai dimensijai ir javēltī aizvien lielāka loma, lai rastu jēgpilnumu un piepildītību.