Gunita Kleinberga

Gunita Kleinberga

Mamma un psiholoģe

Trīs bērnu mamma, kurai skolas laikā neviens neidentificēja disleksiju, kura izbaudīja visas sociālās mijiedarbības grūtības ar vienaudžiem un nesaņēma vajadzīgo atbalstu, kas būtu palīdzējis mācībās un saskarsmē. Ikdienā strādā ar pedagogiem vadot apmācību programmas, tai skaitā par to, kā strādāt ar bērniem, kuri ir citādāki, un kā izprast bērnu attīstību un sniegt vajadzīgo attīstības atbalstu.