Jolanta Eihentāle

Jolanta Eihentāle

Biedrības "Veselības un sociālais serviss - Artemīda" valdes priekšsēdētāja

Biedrības "Veselības un sociālais serviss - Artemīda" valdes priekšsēdētāja un biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" padomes locekle.