Simon Ruda

Simon Ruda

Lielbritānijas cilvēku uzvedības pētniecības organizācijas (Behavioural Insights team) Iekšlietu un starptautisko programmu direktors

Saimonam, kurš Uzvedības pētniecības organizācijā ir no tās pirmsākumiem, ir vairāk nekā 10 gadu pieredze komunikācijas un valsts pārvaldes jomās. Viņš ir strādājis teju ar visām Lielbritānijas ministrijām un pasniedzis lekcijas par cilvēku uzvedības zinātni (biheiviorismu) visā pasaulē. Pirms pievienošanās organizācijai viņš strādāja Lielbritānijas premjerministra stratēģijas departamentā. Saimons pārrauga organizācijas sadarbību ar 20 ārvalstu valdībām Latīņamerikā, Āzijā un Eiropā.