Armanda Antonišķe

Armanda Antonišķe

Finanšu konsultante- juriste, mediatore

Specializējos domstarpību risināšanā komercdarbības sfērā, finanšu jautājumu
administrēšanā, mantojuma lietās, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un iegūšanas lietās, lietās un strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām un uzņēmumu iekšējo domstarpību risināšanā. Nodrošinu pārrunu vadīšanu darījumu
slēgšanas procesā. Palīdzu nodokļu optimizācijas jomā.