Dace Briede - Zālīte

Dace Briede - Zālīte

Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja

2010. gadā ar savu privāto iniciatīvu un līdzekļiem izveidojusi personīgās izaugsmes un pilnveidošanās konceptu jauniešiem, pedagogiem un vecākiem – “Jauniešu akadēmiju „Pacelt Pasauli””. Programmas par karjeras izvēli, mērķu plānošanu un veiksmīgākas savstarpējās saskarsmes veidošanu ir noklausījušies 13 tūkstoši “Pacelt Pasauli” klausītāju, kuru vidū lielākais skaits ir Latvijas skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 19 gadiem. Ir viena no ES fondu Jauniešu garantijas projekta “PROTI un DARI” izaugsmes trenerēm, palīdzot jauniešiem, kuriem ir grūtības atrast darbu, iesaistīties darba tirgū un noticēt saviem spēkiem. Ikdienā stiprina arī Latvijas uzņēmumu pārdevēju un pārdošanas vadības kompetences; ir personīgās izaugsmes un mērķu plānošanas (Goal Mapping) trenere.