Igors Šuvajevs

Igors Šuvajevs

filozofijas doktors, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors

Latvijas Zinātņu akadēmijas īst. loc. Zinātnisko interešu joma: filosofija kā dzīvesmāksla, psihoanalīze, ētiskā problemātika, kultūras vēsture. Publikācijas: 13 monogrāfijas, vairāks par 50 sastādītām un tulkotām grāmatām, vairāk par 400 rakstiem. Redkolēģijas loc. (Oriens aliter, Reliģiski-filozofiski raksti u.c.). LU VFF Domes priekšsēdētājs, Promocijas padomes (filosofijā) vadītājs, LU Filozofijas profesoru Padomes loceklis. Apbalvojumi: Austrijas Goda krusts zinātnē un mākslā (2015), Eiropas Zinātņu un Mākslas Akadēmijas balva “Felix” (2001).