Maksims Ivanovs

Maksims Ivanovs

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors

Labklājības ministrijas pārstāvis, kura atbildībā ir ES līdzfinansētā deinstitucionalizācijas procesa īstenošana, lai Latvijas pašvaldības radītu un nodrošinātu jaunus, mūsdienu cilvēktiesību izpratnei atbilstošus pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.