Anda Jēkabsone

Anda Jēkabsone

vadības zinātņu maģistre

Darbojas vides un enerģētikas jomās, pēta un konsultē par komunikāciju vides jomā, atbildīgu un videi draudzīgu uzņēmējdarbību.