Ieva Miļūna

Ieva Miļūna

Rīgas Juridiskās augstskolas lektore

Ieva Miļūna ir Rīgas Juridiskās augstskolas starptautisko tiesību lektore. Viņa ir arī Neatkarīgās ekspertu padomes par starptautiskajām un Eiropas tiesībām locekle Ārlietu ministrijā. Ieva ir mācījusies Amsterdamas universitātē, Fordham universitātē Ņujorkā, kā arī pasniegusi lekcijas Francijā, Spānijā, Itālijā, Nīderlandē un Slovēnijā. Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē Ieva vadīja Starptautiskās Krimināltiesas darba grupu, un ir bijusi Latvijas eksperte ANO Ģenerālās Asamblejas Juridiskajā komitejā. Ievas specializācijas jomas ir ANO Drošības Padome, starptautiskais miers un drošība, tiesiskums un starptautiskās humanitārās tiesības.