Andis Dzērve

Andis Dzērve

Liepājas dzīvokļu nama Dzērvju ielā 25 vecākais

Andis Dzērve ir mājas vecākais daudzdzīvokļu ēkā Liepājā, Dzērves ielas 25. Mājas vecākais ir labprātīga, bezatlīdzības misija, ko, citu iedzīvotāju izvirzīts un ievēlēts, ir uzņēmies Andis. Šī Liepājas dzīvokļu ēka ir spējusi vienoties par neskaitāmām attīstības un pašu labklājības lietām - ēka ir siltināta, apkārtne labiekārtota un skaista, dārzi sakopti, celiņi bruģēti. 2017. gadā ēkas iedzīvotāji vienojās par nākamo soli - kļūt par Liepājas paraugmāju un iesaistīties projektā - sadzīves atkritumu pareizā un efektīvā šķirošanā. Tas arī izdevās! Andim kā mājas vecākajam šajā procesā bija liels uzdevums - vienot ēkas iedzīvotājus, stāstīt un motivēt."