Rainers Svoks

Rainers Svoks

Rīgas Juridiskās augstskolas students

Uzskatu, ka jurisprudence ir filozofijas praktiskā piemērošana, veidojot modeļus, kuri racionalizē ikdienu un tādejādi atvieglo ikkatra dzīvi. Savukārt, juristu dzīves mērķis ir ne tikai aizstāvēt kāda cilvēka aizskartās tiesības, bet arī aktīvi aizstāvēt šo modeļu spēku un nemitīgi tos uzlabot, lai tie vēl labāk aizstāvētu un atvieglotu ikkatra dzīvi. Cilvēks, kurš ir pārliecināts ne tikai par rītdienu, bet arī par to, kas notiks visā viņa dzīves gājumā, un arī pēc tā, var attīstīties un tādejādi arī kopumā uzlabot sabiedrības labklājību.