Inese Bautre

Inese Bautre

Projekta Skola2030 veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura izstrādes vecākā eksperte

Maģistra grāds sporta pedagoģijā. Valsts izglītības satura centra (VISC) sporta, psiholoģijas, veselības izglītības, drošības jautājumu vecākā referente, diagnosticējošo darbu par drošību un veselību koordinatore. Iepriekš strādājusi Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) par Valsts pārbaudījumu komisijas locekli, lektori, Latvijas Universitātes Sporta un veselības mācības skolotāju pedagoģisko prakšu metodiķi un LSPA studentu pedagoģisko prakšu metodiķi, vairāk nekā 20 gadus - par sporta skolotāju. 5 mācību materiālu un 4 diagnosticējošo darbu līdzautore. Profesionālās intereses: sports, veselīgs dzīvesveids.