Valda Kjaspere

Valda Kjaspere

Ceļu satiksmes drošības direkcijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Valda Kjaspere nodrošinājusi, ka CSDD izveidota un tiek īstenota visaptveroša pieeja un sistēma pašu jaunāko satiksmes dalībnieku, tai skaitā velosipēdistu sagatavošanai: gan izstrādāti informatīvi izglītojoši materiāli, gan izveidota pēctecīga satiksmes drošības izglītības sistēma. Savukārt 2014.gada rudenī izveidota īpaša CSDD satiksmes drošības mājaslapa bērniem un jauniešiem – www.berniem.csdd.lv. V. Kjaspere aktīvi darbojas arī dažādos Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Valsts izglītības satura centra un citās starpresoru aktivitātēs un darba grupās, izstrādājot un pilnveidojot izglītības saturu un izglītības programmas ceļu satiksmes drošības un satiksmes noteikumu jomā.