Andis Rinkevics

Andis Rinkevics

Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks

Izteikts stratēģis, vienmēr aizrokas līdz problēmas saknei, meklē cēloņsakarības un rod racionālus risinājumus situācijām.