Didzis Aktumanis

Didzis Aktumanis

Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis

Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis. Izskata gan krimināllietas, gan administratīvo pārkāpumu lietas. Tiesneša amatā – 13 gadus. No 2005.gada tiesnesis pilsētas (rajona) tiesā, šobrīd otro gadu – Kurzemes apgabaltiesā, līdz tam deviņus gadus bijis prokurors.