Zero Waste Latvija

Zero Waste Latvija

Zero Waste Latvija - transformējoša kustība, organizācij un sabiedrības daļa, kuras galvenie mērķi ir veidot un atbalstīt videi draudzīgas alternatīvas ieradumiem, pakalpojumiem un precēm, un veicināt to pārņemšanu plašākā sabiedrībā; popularizēt bezatkritumu dzīvesveida un aprites ekonomikas principus, kā arī sniegt atbalstu tiem, kas vēlas īstenot un veicināt bezatkritumu prakses.