Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Dānijas Kultūras institūta galvenais uzdevums ir veicināt kultūras apmaiņu starp Dāniju un ārvalstīm. Dānijas Kultūras institūta organizācijas pārstāvniecības atrodas Beniluksa valstīs, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Lielbritānijā, Krievijā, Vācijā, Ungārijā, Ķīnā un Brazīlijā.