Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte kopš 2016. gada ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate KIC» partneris, sniedzot atbalstu un attīstot klimata draudzīgas idejas, indivīdu un grupu iniciatīvas, kas ir vērstas uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.