Atpakaļ

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un ģimeni. Tās mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties. Savu darbību tas balsta uz iknedēļas darbu mazās grupās, āra dzīvi un vērtību sistēmu.
Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija nodrošina darbu ar jaunatni, izmantojot ilgtermiņa brīvprātīgā darba principu. LSGCO ir arī vienīgā un pilntiesīgā pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija Latvijā.

Pasākumi

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri