Latvia Tea Board

Latvia Tea Board

tējas dzeršanas kultūras veidošana un attīstīšana Latvijā, tējas dzeršanas kultūras pārstāvēšana publiskos pasākumos, sociālo tējas dzeršanas klubu veidošana, atbalsts jauno tējas namu atvēršanā, tējas tūrisma organizēšana un attīstīšana, tējas pagatavošanas meistarības izkopšana un profesionālā izaugsme, augstās tējas dzeršanas kultūras veidošana, izdevējdarbība, labdarības pasākumi.