Latvijas Komercbanku asociācija

Latvijas Komercbanku asociācija

LKA ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas banku nozari un finanšu tirgus dalībniekus nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Tajā apvienojušās Latvijā reģistrētās bankas, ārzemju banku filiāles un citi finanšu tirgus dalībnieki.
Asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju.
LKA ir trīs prioritārie virzieni – attīstība, tehnoloģijas un atbilstība – skaidri, atklāti un caurspīdīgi, definējot organizācijas pozīciju un sasniedzamos rezultātus.