Valmieras privātā pamatskola "Universum"

Valmieras privātā pamatskola "Universum"

Esam Valmieras privātā pamatskola "Universum". Darbojamies pēc Marijas Montessori metodes un mūsu pamats ir kristīgās vērtības.
Esam augšupejoši - pašlaik skolā latviešu un mazākumtautību plūsmā reģistrēts 101 bērns, to skaitā arī pirmsskolas bērni.
Esam krāsaini. Ģimenes, kuras ar mums sadarbojas, ir no visiem 4 Latvijas reģioniem. Tādēļ izprotam izglītības situāciju, aptverot visu Latviju.
Pieaugam spēkā! Mums ir 6 gadu pieredze izglītības lauciņā un 5 gadu pieredze specifiski mājmācības jomā, un esam veiksmīgā ceļā, apmācot skolotājus Latvijā darboties pēc Montessori metodes.