Drabešu Jaunā skola

Drabešu Jaunā skola

Drabešu Jaunā skola, kuras darbību raksturo daudzveidība un radošums personības pilnveides procesā, kas sniedz iespēju ikvienam justies droši un stabili savā dzīvē. Katra Skolas kopienas dalībnieka izpratne par viņa pienākumiem, pašiniciatīvu un atbildīgu rīcību ir veids, kā tiek realizēta izglītības iestādes stabila attīstību un izaugsme.