Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem "Zelda""

Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem "Zelda""

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” dibināta 2007.gadā. Biedrības mērķis "Palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem iekļauties sabiedrībā" tiek sasniegts, nodrošinot bezmaksas juridisko palīdzību un sniedzot atbalstu lēmumu pieņemšanā, pārstāvot cilvēkus saskarē ar valsts un pašvaldību institūcijām, nodrošinot psiholoģisko un sociālo atbalstu, kā arī veicot pētījumus, izglītojot dažādas mērķa grupas un veicinot diskusiju sabiedrībā.