Atpakaļ

Skola2030

Skola2030 ir Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenots ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kura mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Pasākumi

Skola2030
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri