Skola 2030

Skola 2030

Skola2030 ir Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenots ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kura mērķis ir aprobēt, pilnveidot un pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 gadiem līdz vidusskolai, kas dos iespēju skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Skola2030 aprobē un pilnveido mācību saturu un pieeju, izstrādā mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos līdzekļus skolām un pirmsskolām, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem, kā arī īsteno skolotāju un skolu vadības komandu mācības.