Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novads ir kļuvis par prestižu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas. Ikšķiles novadā jaunatnes joma savu aktualitāti ieguva 2013. gadā. Jaunatnes jomā tiek piešķirts finansējums un paredzēti līdzekļi budžetā, ļaujot efektīvāk un mērķtiecīgāk organizēt darbu ar jauniešiem. Līdz šim darbā ar jaunatni: izveidota Jauniešu dome, izstrādāts plānošanas dokuments”, radīta jauniešu telpa, portāls un logo. Īpaši tiek veicināta starpnozaru sadarbība, savukārt ik gadu tiek piešķirts finansējums Jauniešu projektu konkursam, notiek regulāra jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā. Izveidota brīvprātīgā darba sistēma.