Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas labklājības ministra pārraudzībā. Inspekcija seko līdzi tam, vai valstī tiek ievērotas bērnu tiesības, kā arī nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomās.