Valsts administrācijas skola

Valsts administrācijas skola

Valsts administrācijas skola ir lielākais mācību centrs valsts pārvaldē nodarbinātajiem. VAS uzdevums ir attīstīt un nodrošināt kvalitatīvu mācību un konsultāciju piedāvājumu, kas vērsts uz valsts pārvaldē nodarbināto aktuālajām un nākotnes vajadzībām, lai palīdzētu sniegt kvalitatīvus valsts pārvaldes pakalpojumus Latvijas sabiedrībai.